menu navicon sort-down facebook twitter google angle-left angle-right angle-up angle-down youtube-play close
Резервирай

Политика за поверителност

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

„ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД (Мурите Клуб Хотел и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175420154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло Поле 12, ап.2, тел: +359-88-429-99-96; e-mail: marketing@murie.bg

2. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Мурите Клуб Хотел изисква Вашите лични данни с цел да Ви предостави по-добри,  по-качествени и по-релевантни на Вашите нужди услуги.

Мурите Клуб Хотел (Елерокс Мениджмънт ЕООД)  като администратори на лични данни спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес. Ето защо, ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на националното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящият документ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

3. КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

3.1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършва с цел:

3.2. За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните Ви данни, други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

3.3.  След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви изрично съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, ние:

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме “бисквитки” на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове “бисквитки” е необходимо Вашето съгласие.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Мурите Клуб Хотел.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето.

3.4. Въз основа на наш легитимен интерес

С цел предоставяне на по-добро обслужване на нашите клиенти и избягване на неинтересни за Вас оферти и реклами, което е в интерес и на нашите клиенти, е възможно да:

С цел охрана и опазване на имуществото на комплекса и неговите гости, ние:

4. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели.

Без тези данни, не бихме могли да предоставим съответните услуги.

5. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Когато посещавате нашия уебсайт www.murite.bg , ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД  използва различни доставчици, които могат да използват “бисквитки”, тагове, пиксели и подобна технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо като “бисквитки” на вашето устройство или браузър, които гледате, за да персонализират вашия опит и избори (напр. езикови предпочитания), да разбере начина на използване, да осигури и осигури безопасно използване на уебсайта на Клуб Хотел Мурите.

С термина „бисквитки”  се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Бисквитките играят важна роля в улесняването и подобряването на използваемостта на уебсайтовете, които, ако бъдат изтрити или блокирани, могат да накарат някои уеб сайтове или определени техни функционалности да станат недостъпни за потребителите. Те се задържат на компютъра или мобилното устройство, използвани от потребителя за определен период от време, в зависимост от техния тип.

Клуб Хотел Мурите използва различни типове “бисквитки” по различни причини, а именно:

Необходими “бисквитки”: Тези “бисквитки” са от съществено значение, за да можете да се движите в сайта на Клуб Хотел Мурите и да използвате неговите функции. Без тези “бисквитки”, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени.

Бисквитки за ефективността: Тези “бисквитки” събират информация за това как използвате сайта на Мурите Клуб Хотел. Събраните данни включват например използваните браузъри и операционни системи, името на домейна на посещавания уеб сайт, броя на посещенията, средната продължителност на посещението и посетените страници. Тези “бисквитки” не събират информация, която ви идентифицира лично и счита за обобщени данни. Бисквитките за ефективност се използват, за да подобрят удобството на уебсайта и да подобрят практическата ви работа.

Функционални “бисквитки”: Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да запомни избраните от вас решения (например езикови предпочитания или регион, в които се намирате) и да предоставя по-персонализирани функции. Тези “бисквитки” могат да се използват и за запомняне на промените, направени в размера на текста, шрифтовете и други персонализиращи се части от уеб страници. Информацията, която тези “бисквитки” събират, може да бъде анонимна и те не могат да проследяват активността ви на сърфиране в други уебсайтове.

Клуб Хотел Мурите може също така да позволи на трето лице и пренасочването на бисквитки като Google Analytics, LinkedIn Insight Tag, Google Adwords, Facebook Pixel и др. да събира информация за вашите дейности на нашия уеб сайт и други несвързани сайтове, които може да посетите. Тази информация се използва за осигуряване на реклами, съобразени с интересите ви (поведенческа реклама) и за събиране на информация за събиране и проследяване на ефективността на рекламите и броя на посетителите. Това означава, че Клуб Хотел Мурите може да показва реклами въз основа на ваши предишни посещения на нашия уебсайт чрез публикуване в мрежи (като например Google Content Network). За повече информация относно целта на използването на “бисквитки” на трети страни и тяхното съдържание, моля, вижте и се запознайте с правилата за поверителност и използване на “бисквитки”, приети от съответните трети лица.

Ако не сте съгласни с определени употреби на “бисквитките”, описани по-горе, можете да упражнявате определени решения и права чрез настройката на браузъра си или като не използвате уебсайта на Клуб Хотел Мурите. Ако решите да отхвърлите “бисквитките” чрез настройките на браузъра си, пак можете да използвате уеб сайта на Клуб Хотел Мурите, въпреки че Вашият достъп и някои функции ще бъдат ограничени. Начините, чрез които можете да откажете “бисквитките” чрез браузъра си и контролите в тях, могат да се различават в зависимост от съответния браузър. Трябва да посетите менюто за помощ на браузъра, за да получите повече информация за горното.
Възможно е също така да научите за изключването от определени реклами (поведенческа реклама), като посетите www.aboutcookies.org, www.allaboutcookie.org. Също така можете да редактирате или изключите предпочитанията си за реклами в Google Display Network на адрес https://adssettings.google.com/authenticated.

При посещение на сайта се показва съобщение, което приканва потребителя да се запознае с настоящата „Политика за използване на бисквитки”. След като се е запознал, Потребителят има право да „разреши” или „откаже” събирането на бисквитки за него, посредством натискане на съответните бутони, чрез което действие заявява изрично волята си. В случай, че потребителят откаже използването на описаните по-горе „бисквитки”, такива няма да бъдат събирани за него.

6. ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ АВТОМАТИЗИРАНИ АЛГОРИТМИ

За обработването на Вашите лични данни ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за придаване на по-лично отношение към Вас, за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, лицензирани софтуери.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

8. КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с предоставянето на продуктите/услугите на Мурите Клуб Хотел, след приключване на престоя Ви в хотела, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от напускането Ви или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца), задължения  по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни[1], изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.

Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша рекламация пред нас.

Използването на данните Ви за целите на директния маркетинг се прекратява с оттеглянето на предоставеното от Вас съгласие за това.

9. ЛИЦА, НА КОИТО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ:

10. ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

10.1. Наред с правото за оттегляне на дадено съгласие, при наличие на съответните законови предпоставки Вие имате следните други права:

10.2. Право на информация

Вие имате право при поискване да получите безплатна информация относно съхранените при нас данни, отнасящи се до личността Ви.

Това включва по-специално:

Ако личните данни се изпращат в трета държава или на международна организация, то Вие имате право съгласно член 46 от Регламента да бъдете уведомени за подходящи гаранции във връзка с изпращането на данните.

10.3. Право на корекция

Вие имате право незабавно да поискате от нас корекция на засягащите Ви неверни лични данни. С оглед целите на обработването на данни Вие имате право да поискате допълване на непълни лични данни – в това число посредством допълнително пояснение.

10.4. Право на изтриване

Вие имате право да поискате от нас незабавно изтриване на засягащите Ви лични данни, ако е налице една от следните причини:

В случай че сме задължени да изтрием Ваши лични данни, ние предприемаме подходящи мерки с оглед на наличните технологии и разходите по реализация, за да информираме относно това всички трети страни, обработващи Вашите данни по наше възлагане.

10.5. Право да се иска ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

10.6. Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, удобен и  подходящ за машинен прочит формат, както и да имате право, да предадете тези данни на друг администратор, без ние да възразяваме срещу това, ако:

При упражняването Ви на правото за преносимост на данните Вие имате право да настоявате, личните Ви данни да бъдат препратени непосредствено от нас към друг администратор на лични данни, доколкото това е технически реализуемо.

10.7. Право на възражение

По всяко време имате право да:

10.8. Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса.

Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице.

Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние ще Ви информираме за действията, предприети по Вашето искане в срок до 30 дни от неговото подаване. При обективно необходим по-дълъг срок, този срок може да бъде удължен с до два месеца.

11. АКТУАЛНОСТ И ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние се ангажираме да подлагаме настоящото Съобщение за поверителност на личните данни на редовен преглед и актуализация.