Парк хотел Мурите****

Общи условия за

резервации, анулации и настаняване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия!

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Клуб Хотел Мурите – управляван от  ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД , ЕИК 175420154 и адрес на управление гр. София, ул. “Бяло поле” № 12, по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Клуб Хотел Мурите може да направите по един от следните начини:

  • чрез формата за запитване за резервация на сайта murite.bg
  • чрез e-mail: marketing@murite.bg ;
  • на телефон + 359 88 429 99 96 , +359 887 40 10 11 (от 8.00ч.- 17.00ч.)
  • на място в хотела – адрес: гр. Разлог, м-ст Бетоловото, ул. Байова Борика 2

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, типа на изхранване, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно информацията за Вашата резервация и се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от заетите помещения за дните, които не са обявени като пакетни и празнични дни. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от  5 (дни) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация e платим на място в хотела.

1.5. При пакетни и празнични предложение по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването, в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок).

1.6. След получаване на авансово плащане, то се отразява директно по Вашата резервация и тя се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация освен ако няма друга договорка с клиента.

1.8. Когато клиент направи резервация в Клуб Хотел Мурите, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

  • чрез e-mail: marketing@murite.bg;
  • на телефон + 359 887 40 10 11

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 10 (десет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като  депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по –  кратък от 10 (десет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. Клуб Хотел Мурите запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени

или

  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

  • при освобождаване на стаята до 18:00  часа се дължи такса, според обявения ценоразпис за късно освобождаване.
  • при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер  на  100 (сто)% от стойността на нощувката.

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Децата навършили 14 години се таксуват като възрастни спрямо условията и цените по офертата за настаняване.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в Клуб Хотел Мурите са посочени на официалния сайт на хотела: www.murite.bg

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по следната банкова сметка:

Банка: Централна Кооперативна Банка АД

IBAN: BG22CECB979010H1163301

BIC: CECBBGSF

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Клуб Хотел Мурите поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотел  www.murite.bg както и описани в e-mail съобщенията на хотела, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да  бъдат заплатени отделно.

6.5. Клуб Хотел Мурите е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми за добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

6.7. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, ресторантите или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

6.8. Гостите на хотела са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Хотелът не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

6.9. Хотелът запазва правото си за претенции, които могат да бъдат предявени в срок до 3 дни след напускане на хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. За всички спорове и правни въпроси, неуредени от настоящите Общи условия се прилагат съответните разпоредби от законодателството на Република България. Възникналите спорове се решават чрез преговори между страните. При невъзможност спорът да бъде разрешен по доброволен начин, то същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд на територията на Окръжен съд гр. Благоевград.