Режисирания от Николай Фридман в Израел, международен фестивал на камерната музика ще се проведе за първи път в в Разлог през лятото на 2018г. Той ще обхване дните от 13, 14, 15 юли 2018 година.

Николай Фридман е бил музикант в симфоничния оркестър за телевизия и радио Иерусалим за период от 25 години. Имал е честта да акомпанира  на световно известни солисти и да свири под ръководството на велики дигиренти. По цял свят е давал концерти с оркестъра.

След като се е пенсионирал от симфоничния оркестър на Израел, е решил да започне да развива музиката в Израел. В резултат на това в последните 12 години е бил на чело на редица успешни концерти на камерната музика в Израел.

Сега с гордост представя първия международен фестивал на камерната музика в Разлог.

Можете да разгледате и свалите флаер покана за събитието от тук 

MARINA & NIKOLAIDirected by Nicholas Friedman in Israel, the International Chamber Music Festival will be held for the first time in Razlog in the summer of 2018. It will cover the days of 13, 14, 15 July 2018.

Nicholas Friedman has been a musician in the Jerusalem Symphony Orchestra for 25 years. He has been honored to collaborate with world-renowned soloists and to play under the guidance of great digitizers. He has given concerts with an orchestra all over the world.

After giving up the Symphony Orchestra of Israel, he decided to start playing music in Israel. As a result, in the last 12 years he has been at the forefront of a number of successful concerts of chamber music in Israel.

Now proudly presents the first international chamber music festival in Razlog.

You can view and download the flyer event from here

MARINA & NIKOLAI_ENG