operativna-programa

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

ПОКАНА

за участие в пресконференция по проект

„Нови работни места за стартиращи дейности в Иновейшън България ЕООД”

 „ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани на Първата пресконференция, която ще се проведе на 08.06.2018 г. от 11.00 часа в сградата на „ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – община Разлог, м. Бетоловото, ул. Байова Борика 1, Клуб Хотел Мурите, в рамките на проект „Нови работни места за стартиращи дейности в Иновейшън България ЕООД”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003-2451-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, проектните дейности по: наемане на безработни и/или неактивни лица, инвестиции в материални активи, управление на проекта, визуализация и публичност.

Участници в пресконференцията:

  • Стоян Стоянов Стоянов, Управител на „ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
  • Екипът по управление на проекта

Ще Ви очакваме!

ОТВОРИ ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ В PDF

ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:

Ирена Атанасова – Координатор проект

Ул. Байова Борика 1

М. Бетоловото

гр. Разлог 2760, България

Tel.: +359884483334

E-mail: atanasova@murite.bg

Web: http://murite.bg/